User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

โค้งสุดท้ายซื้อรถเมล์ NGV 3,183 คัน “อย่าลืมคนพิการ”

           วันนี้ (4 กันยายน 2557) ผมได้รับหนังสือเชิญจากรักษาการ ผอ. ขสมก. ให้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (รถเมล์ NGV จำนวน 3,183 คัน) ในวันพรุ่งนี้ (5 กันยายน 2557) เนื่องจากเป็นการเชิญอย่างกะทันหัน ผมจึงไม่สามารถเข้าร่วมฟังการชี้แจงได้ จึงขอถือโอกาสนี้ฝากข้อคิดเห็นของผมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

          หลังจาก ขสมก.ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับที่ 12 และได้ประกาศขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส์ภายในเดือนกันยายน 2557 ตามด้วยการลงนามในสัญญากับผู้ชนะการประมูลไม่เกินวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ขสมก. จะเปิดขายซองประกวดราคาระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2557

         แต่การขายซองประกวดราคาต้องหยุดชะงักลง เนื่องจาก รศ.ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชุดศึกษาเฝ้าระวังโครงการจัดซื้อรถเมล์ NGV 3,183 คัน ของ ขสมก. ได้ทำหนังสือเปิดผนึก (อ้างถึง นสพ.โพสต์ทูเดย์ 26 สิงหาคม 2557) ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีประเด็นหลักคือขอให้คณะกรรมการร่าง TOR ปรับลดราคากลางของรถเมล์ลง อันจะทำให้ประหยัดงบประมาณได้ไม่น้อยกว่า 2,000 – 3,000 ล้านบาท

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

เปรียบเทียบค่าจ้างศึกษารถไฟทางคู่ ขนาดราง 1.435 ม. (รัฐบาลประยุทธ์ VS รัฐบาลยิ่งลักษณ์)

         เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 57 ผมได้โพสต์เปรียบเทียบค่าก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ขนาดราง 1.435 เมตร ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า ระหว่างแนวคิดของ คสช. (ในขณะนั้นยังไม่มีรัฐบาล) ซึ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 160 กม./ชม. กับแนวคิดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. (โครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งสร้างเป็นทางคู่เช่นเดียวกัน) 

         มาวันนี้ (7 ก.ย. 57) ผมขอเปรียบเทียบค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการดังกล่าวระหว่างรัฐบาลประยุทธ์กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์

การศึกษาความ เหมาะสมครอบคลุมดังนี้ 

1. การสำรวจและออกแบบเบื้องต้น เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าเวนคืนที่ดิน และค่าระบบรถไฟฟ้า

2. วิเคราะห์หาผลตอบแทนของโครงการ ที่จะเกิดต่อประชาชนหรือประเทศชาติโดยส่วนรวม

3. ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการแก้ไข ทั้งนี้ ขอบเขตการศึกษาความเหมาะสมของโครงการทั้งสองดังกล่าวไม่ว่าจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใดจะต้องมี ขอบเขตการศึกษาเหมือนกัน และมีความยากง่ายในการศึกษาไม่ต่างกัน

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

“จุดเด่น” นโยบายคมนาคม “รัฐบาลประยุทธ์”

          ผมได้อ่านคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อนโยบายด้านคมนาคมขนส่งแล้ว พบว่ามีจุดเด่นอยู่ที่การจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลระบบราง

          เวลานี้เรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบราง 3 หน่วยงาน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ทั้งสามหน่วยงานนี้มีอำนาจหน้าที่ในการก่อสร้างและให้บริการเดินรถไฟฟ้า แต่การทำงานของหน่วยงานทั้งสามดังกล่าวไม่ได้ราบรื่น แม้ว่าจะมีสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่มีทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านคมนาคมขนส่ง ช่วยประสานงานให้ก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าหน่วยงานทั้งสามมีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนกันทั้งบทบาทและพื้นที่ที่ให้บริการ กล่าวคือ

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

แนะนำ คสช และสาธารณสุขเรื่องอีโบล่า

            เพิ่งหาเจอว่า เคยให้สัมภาษณ์เนชั่นสุดสัปดาห์เรื่องสงครามโรคระบาดไว้เมื่อปี 2546 หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ด้วย ยุคโรคซาร์สระบาด ก็ร่วมสิบปีมาแล้ว ติดตามดูการรับมืออีโบล่าตอนนี้ คนเก่าของสาธารณสุขเกษียณไปแล้ว คสช ก็คงไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เท่าใดนัก เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะของสงครามป้องกันประเทศทีเดียว มีอะไรที่ต้องทำเพิ่มหลายอย่าง

            หนื่ง การระงับข่าวลือ ความหวาดกลัวในประเทศ มีข่าวเรื่องนักฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ เรื่องพม่าเสียชีวิต ควรมีผู้ติดตาม social media ที่สามารถประสานต่อหน่วยเกี่ยวข้อง สั่งการหน่วยในพื้นที่ หรือส่งทีมเคลื่อนที่เร็วไปตรวจสอบ ปฏิบัติการได้ทันที เพื่อสยบข่าวลือในหนื่งถึงสองวัน ช่วงนี้เพิ่มความถี่ในการชี้แจงหน่อยครับ ต้องพูดเป็น. พูดมีวัตถุประสงค์ครบถ้วน