User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

เป็นเรื่อง! ประมูลเครื่องกั้น รฟท. สะดุด

            ตามที่ผมได้โพสต์เรื่อง “กลิ่นไม่ดีที่ รฟท.” ไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 และเรื่อง “กระตุกประจินทุบโต๊ะอย่าล็อกสเปก” ไปเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 กรณีการประกวดราคาจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 130 แห่ง วงเงิน 403,435,972.33 บาท ที่มีการระบุยี่ห้อของเครื่องนับเพลาล้อไว้ 3 ยี่ห้อ พร้อมกับได้ตั้งคำถามว่าเป็นการล็อกสเปกให้บริษัทที่จำหน่ายเครื่องนับเพลาล้อเหล่านั้น หรือกีดกันยี่ห้ออื่นที่ รฟท. เคยใช้มาก่อนหรือไม่ พร้อมทั้งขอให้ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รมว. คมนาคม สั่งการไปที่ รฟท.ให้ดำเนินการประมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม อย่าให้เสียชื่อรัฐบาลที่ต้องการมาปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น นั้น

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

เงินกู้จีน-ญี่ปุ่น ชี้ชะตาไฮสปีดไทย ?

             ผมได้โพสต์เรื่อง "จีน-ญี่ปุ่น ใครจะได้ลุ้นสร้างรถไฟ(กึ่ง)ความเร็วสูงไทย” ไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้วิเคราะห์ว่าจีนได้เส้นทางดีกว่าญี่ปุ่น เพราะจะได้รับประโยชน์จากเส้นทางเชื่อมจีน-ไทย หากจีนไม่หวังผลตอบแทนจากการลงทุนมากนักก็น่าจะมีโอกาสได้งานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางหนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย-มาบตาพุด ระยะทาง 734 กิโลเมตร และเส้นทางแก่งคอย-กรุงเทพฯ ระยะทาง 133 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางที่รัฐบาลต้องการมอบให้ญี่ปุ่นนั้น คือเส้นทางพุน้ำร้อน-กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-กัมพูชา ซึ่งเป็นเส้นทางที่ญี่ปุ่นไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง อีกทั้ง เส้นทางนี้ยังขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายอีกด้วย ทำให้ยากที่จะเจรจากับญี่ปุ่นจนบรรลุผลสำเร็จได้

            มาถึงวันนี้ การเจรจารายละเอียดกับจีนยกแรกเพิ่งผ่านไป ในขณะที่การเจรจากับญี่ปุ่นยังไม่เริ่มขึ้น มีแต่เพียงการไปเยือนญี่ปุ่นพร้อมกับทดลองนั่งชินคันเซ็นหรือรถไฟความเร็วสูงเส้นทางแรกของโลกจากกรุงโตเกียวไปสู่โอซาก้าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะเมื่อเร็วๆ นี้ เท่านั้น

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

ไฮสปีดเทรนสายเจ้าสัวเป็นไปได้หรือ?               

             ช่วงนี้ขอชื่นชม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เอาจริงเอาจังจะสร้างรถไฟความเร็วสูงให้สำเร็จให้ได้ หลังจากไปทดลองนั่งชินคันเซ็นหรือรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นมาเมื่อเร็วๆ นี้ ท่านนายกฯ ก็มีแนวคิดที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงเทพฯ กับแหล่งท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพฯ-หัวหิน หรือกรุงเทพฯ-พัทยา เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้เอกชนที่ร่ำรวยมหาศาลหรือเจ้าสัวมาร่วมลงทุน อนึ่ง รถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงเทพฯ กับแหล่งท่องเที่ยวเป็นเส้นทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่รัฐบาลขอความร่วมมือจากจีนและญี่ปุ่น

             โดยทั่วไปการที่ภาคเอกชนจะลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งย่อมแสวงหากำไรเป็นเป้าหมายสำคัญ ต่างจากภาครัฐที่หวังผลตอบแทนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างงาน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงจึงมีความเป็นไปได้น้อยมาก แม้ว่าเอกชนจะลงทุนในสัดส่วนที่น้อยก็ตาม เพราะโอกาสที่จะได้กำไรจากโครงการรถไฟความเร็วสูงสำหรับเมืองไทยนั้นมีน้อยมาก เนื่องจาก

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

'ธรรมกาย'อันตราย!วิทยานิพนธ์ที่คนอ่านมากสุด

              ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายนนี้ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุม มวก. ๔๙ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จะมีการจัดงาน เผยแพร่ผลงานและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ที่สามารถนำพุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่อย่างลงตัว  พร้อมได้องค์ความรู้ใหม่ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม มวลมนุษยชาติ  ถือเป็น “ยอดมงกุฎ” อันล้ำค่าทางวิชาการ พระพุทธศาสนา ที่พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณชนเข้าใจเข้าถึงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง

               ระหว่างนี้เองกลับมีผลงานวิจัยเรื่อง "บทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีธรรมกาย" เป็นผลงานวิจัย ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (บุญถึง) หรือ "ว.วชิรเมธี" เมื่อครั้งเรียนอยู่ที่ มจร. คณะพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) โดยมีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  ชิ้นนี้มี ๓ ท่าน คือ  พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ นายสนิท ศรีสำแดง และ นาย รังษี สุทนต์